Category Archives: Thông tin khóa học KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Khóa học : Kiểm toán Nội bộ – Khai giảng 26/10/2013


Kính gửi: Anh Chị & Quý Công ty !

Trung tâm đào tạo Nguồn lực Việt (Vietsourcing) xin được gửi tới anh chị thông tin về Khóa học: Kiểm toán Nội bộ

Mục tiêu khóa học:

  • Khóa học cung cấp tới học viên những tình huống thực, qua đó học viên sẽ hiểu về những nội dung chính của Kiểm toán nội bộ, các chuẩn mực nghề nghiệp, mối quan hệ giữa Kiểm toán nội bộ và các chức năng khác, vai trò của Kiểm toán nội bộ đối với quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro – những vấn đề thực tế gặp phải của doanh nghiệp.
  • Thêm vào đó, khóa học sẽ cung cấp tình huống kiểm toán thực nhằm giúp học viên có định hướng về giải pháp cho tình huống thực tại Doanh nghiệp của mình. Ngay sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có cái nhìn tổng thể về quá trình kiểm toán nội bộ cũng như những nhiệm vụ trọng tâm của kiểm toán viên nội bộ.

Đối tượng học viên:

  • Nhân viên bộ phận Kiểm toán Nội bộ
  • Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ
  • Thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp
  • Trưởng các bộ phận
  • Và các đối tượng quan tâm khác Continue reading →
Advertisements